Van kedve valakinek dartsozni?

Van kedve valakinek dartsozni?